Əmir Texniki Xidmətlər MMC

Adı

Əmir Texniki Xidmətlər MMC

Verilmə tarixi

01.01.1970

Təsvir

Bal arılarını gənələrdən təmizlənməsi üzrə qurğunun istehsalı