Azerbaijan English

Məşvərət Şurası

Osman Gündüz
Azərbaycan İnternet Forum (AİF)
Məmməd Kərimov
Khazar Ventures
Emin Quluzadə
PeopleBrand