Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası

Təşkilatın / İnvestorun adı

Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası

İnvestor haqqında məlumat

Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli  Konfederasiyası (ASK)  Azərbaycanda biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasına kömək edərək sahibkarlara dəstək olur.

Belə ki, bu qurum mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin könüllülük əsasında fəaliyyətini əlaqələndirir.

Təşkilat  həmçinin nra ölkədə və xaricdə tərəf-daşlar tapmağa kömək edən, hüquqi və iqtisadi mənafelərini müdafiə edən, Konfederasiya üzvlərinin biznesini müxtəlif risklərdən qoruyan, özünü idarəedən, ictimai-faydalı məqsədləri daşıyan, öz fəaliyyətinin əsas məqsədi kimi gəlir əldə etməyi nəzərdə tutmayan qeyri-kommersiya, qeyri-hökumət təşkilatıdır.

ASK-nın üzvlərə göstərdiyi xidmətlər:

-Sahibkarların məhkəmələrdə, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları qarşısında hüquqlarının müdafiəsi;

-Biznes forumlarda sahibkarların iştirakını təmin etmək;

-Treninq və seminarların təşkili;

-Menecerlərin Avropa ölkələrində pulsuz təhsili;

-Xarici ölkələrdən ekspertlərin dəvəti;

-Xarici ölkələrə biznes səfərlərin təşkili;

-Analitik informasiyaların hazırlanması;

-Maliyyə institutları haqqında məlumatlar;

-Hüquq məsləhət xidmətləri;

-Ölkə daxilində və xaricində sahibkarların güzəştli şərtlərlə iştirakı;

-Sahibkarların hüquqi maarifləndirilməsi;

-Biznes təkliflərinin  yayılması; 

 

İnvestisiya üçün prioritet sahələr

Sahibkarlığa dəstək

İnvestisiya əldə etmiş layihələr